Riadenie futbalu si vyžaduje nové nezávislé preskúmanie

Je preto poľutovaniahodné, že tri predchádzajúce nezávislé predsedovia FA sa rozhodli, že po odchode zo zamestnania napíšu vybranému výboru a vyzvú skôr na vládnu intervenciu, než aby iniciovali ďalšiu revíziu s podporou vlády, ktorá by vychádzala z modernizačných zmien, ktoré ich priniesli. Súčasný vládny návrh na modernizáciu riadenia športu vrátane FA a na zabezpečenie súladu s financovaním zo strany vlády je vítaný. Je však pravda, že ani tieto reformy nemusia byť primerané na to, aby sa zaoberali mocou Premier League, ktorá je hlavným bodom listu bývalých predsedov vybranému výboru, a to sily vo futbale, ktorá sa úspešne finančne rozrástla na štvornásobok. 12 rokov od Burns.